แนวทางการประกอบอาชีพ

 

- ผู้ประกอบอาหารในสถานประกอบการต่างๆ

- โภชนากรในสถานพยาบาล

- โภชนาการชุมชน

- งานด้านพัฒนาการเด็กและครอบครัว

- งานด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมอาหาร

- งานด้านการโรงแรมและภัตตาคาร 

- ผู้ประกอบธุรกิจอาหาร